Wpisy oznaczone tagiem sprawność

Rodzaje sprawności

Kategorie: Choroby
Tagi: , , , , , , ,

Rodzaje sprawności Istniej wiele rodzajów sprawności, których rozwój jest bardzo istotny dla prawidłowego funkcjonowania człowieka.W sprawności motorycznej, będącej swego rodzaju precyzyjną koordynacją, bardzo ważną role odgrywają tak zwane mięśnie krótkie. Jeśli bardzo dobrze sprawność zostaje wyuczona, momentalnie zamienia się w nawyk. Dziecko jest gotowe do nabywania trudniejszych sprawności już po osiągnięciu kontroli nad tak zwaną dużą motoryką. Sprawności różnią się miedzy sobą w zależności od funkcji, jakie posiadają. I tak, można wyróżnić sprawności tak zwane samoobsługowe. Należą do nich czynności związane z samodzielnym ubieraniem się, dbaniem o własny wygląd i myciem się samemu. Kolejny rodzaj sprawności to sprawności społeczne, które wiążą się z umiejętnością współdziałania, dzięki której dziecko zdobywa akceptację. Następne to sprawności zabawowe, dzięki którym zaczyna znajdować przyjemność w działalności grupy rówieśniczej. Dzieje się tak, gdy już nauczy się zabaw z piłka, rysowania, manipulowania zabawkami i malowania. Ostatni rodzaj sprawności to sprawności szkolne, do których można zaliczyć pisanie i lepienie na przykład plasteliny. Dzieciństwo jest bardzo ważnym okresem w rozwoju człowieka, także z uwagi na możliwości, jakie oferuje.Dzieciństwo można uznać za idealny okres w życiu człowieka w procesie nabywania sprawności ruchowej. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że ciało dziecka jest o wiele bardziej giętkie aniżeli ciało młodego człowieka czy dorosłego. Ponadto, dzieci nie mają zbyt wielu ukształtowanych wcześniej umiejętności, mogących przeszkadzać w nabywaniu nowych umiejętności. Do tego, cechuje je chęć doznawania nowych przygód i bardzo szybko uczą się nowych rzeczy. Nieobce ich naturze jest także zamiłowanie do powtarzania ćwiczeń. A jakby tego było mało, nie są obarczone zbytnią ilością obowiązków, a przez to posiadają bardzo dużo wolnego czasu, który mogą przeznaczać na nabywanie umiejętności ruchowych. Bardzo ważna rolę w procesie kształtowania sprawności ruchowej odgrywa tak zwana dojrzałość do uczenia się, która wiąże się z tym, że uczenie występuje razem z gotowością do niego. Dzieci mają także możliwości wykonywania ćwiczeń. Ważne jest, aby starać się zapewniać im wystarczającą ilość tego czasu do tego, żeby w wystarczającym stopniu opanowały dana czynność. Lateralizacja, wbrew pozorom, ma bardzo wiele zalet. Dzięki niej sprawniej można funkcjonować w życiu.Zjawisko dominacji jednej ręki jest bardzo korzystne. Gdy następuje moment jej ustalenia wówczas pojawia się bardzo ważne poczucie bezpieczeństwa oraz stabilizacji. Ponadto, dzięki temu, że jedna ręka staje się dominująca możliwe jest rozwijanie jej sprawności na poziomie, który nigdy nie mógłby być możliwy do osiągnięcia, gdyby używało się obu rąk jednakowo często. Dzieci z podobną sprawnością obu rąk ruszają nimi wolniej, mniej precyzyjnie, a do tego ręce te są słabsze. Korzystniejsze jest również, w przypadku ustalonej dominacji jednej ręki, uczenie się. Staje się ono dzięki temu łatwiejsze, wszelkie wskazówki i instrukcje stają się bardziej zrozumiałe, a sprawność ruchów jest większa i mniej męcząca. Także ułatwione jest dostosowywanie się do oczekiwań, jakie płyną od otoczenia społecznego. Nie bez znaczenia jest też to, że zjawisko to w sposób bardzo dodatni wpływa na całą osobowość. Szkoda tylko, że ma to miejsce najczęściej w przypadku osób praworęcznych. Osoby leworęczne są często szykanowane, co potęguje u nich nieśmiałość, trudności przystosowawcze, a jakby tego było mało również opanowanie dostatecznej sprawności w dominującej ręce.