Wpisy oznaczone tagiem specjalność

Neurologia

Kategorie: Lekarze
Tagi: , , , , , ,

Neurologia Neurologia to kolejna przedstawicielka podstawowych w naszym kraju specjalności medycznych. W obszarze jej zainteresowań leżą wszelakie schorzenia, z jakimi ma się do czynienia w przypadku zarówno obwodowego, jak i centralnego układu nerwowego. Jest to dziedzina powiązana przede wszystkim z psychiatrią – są one względem siebie pokrewne. Lista neurologicznych chorób, jakie występują najczęściej, jest bardzo długa. Można w tym miejscu wymienić między innymi takie schorzenia jak – choroby rdzenia kręgowego, urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe, zespoły otępienie, choroby o podłożu genetycznym, choroby naczyniowe, zaburzenia ruchowe i mnóstwo innych. W obrębie każdej spośród tych nazw wyróżnia się wiele konkretnych już schorzeń, jak dla przykładu choroba Parkinsona, padaczka, zapalenie mózgu czy też wodogłowie. Na neurologiczne badanie składa się wiele czynności, takich jak dla przykładu badanie kończyn dolnych, chodu, dna oka, czucia powierzchniowego, głowy, ogólne oględziny i wiele innych. Patomorfologia to następna spośród rozlicznych w naszym kraju podstawowych specjalności medycznych. W obrębie zainteresowań tej dziedziny medycznej leży rozpoznawanie, kwalifikowanie oraz prognozowanie określonych chorób na podstawie zmian o charakterze morfologicznym, jakie zachodzą w narządach organizmu oraz w jego tkankach. Swoje korzenie patomorfologia posiada w patologicznej anatomii. Na dzień dzisiejszy status patomorfologii jest taki, iż jest ona traktowana jako część ogólnej nauki o chorobach – czyli patologii. Znajduje tutaj zastosowanie bardzo wiele rozmaitych metod, jak między innymi telemedycyna, sekcja zwłok, biologia molekularna, mikroskopia wirtualna i mnóstwo pozostałych. Patomorfologia jest bardzo przydatna w bardzo wielu przypadkach – należy w tym miejscu wspomnieć chociażby o niebagatelnej jej roli przy okazji diagnozowania chorób nowotworowych. Bardzo często patomorfologia jest mylona z medycyną sądową, tymczasem są to dwie odrębne dyscypliny mające co innego na celu. Psychiatria jest również w naszym kraju zaliczana do podstawowych specjalności lekarskich. W obrębie jej zainteresowań leża wszelakiego rodzaju zaburzenia psychiczne, co obejmuje zarówno zapobieganie im, jak i ich diagnozowanie oraz leczenie. Badanie są bardzo szerokie aspekty powstawania tego rodzaju schorzeń – brane są w tym miejscu pod uwagę niesamowicie zróżnicowane czynniki. W psychiatrii znajduje zastosowanie szereg rozmaitych sposobów diagnozowania chorób, jednakże pamiętać należy o tym, iż naukowe środowisko opracowało oficjalnie funkcjonujące diagnostyczne kryteria. W zakresie psychiatrycznego leczenia mowa jest o kuracjach farmakologicznych, rzadziej stosuje się inne metody, takie jak chociażby budzącą sporo kontrowersji terapię wstrząsową. Stosuje się również i psychoterapię. Oczywiście, dobór odpowiedniego leczenia jest uzależniony od rodzaju schorzenia i tym podobne. W jednych sytuacjach wystarczą wizyty u specjalisty, w innych natomiast zachodzi potrzeba leczenia w szpitalu.