Wpisy oznaczone tagiem podstawa

Bełkotanie

Kategorie: Dziecko
Tagi: , , , , , , ,

Bełkotanie Zaburzeń mowy znanych jest bardzo wiele. Do grona tego zaliczane jest między innymi bełkotanie. Zaburzenie owo polega na tym, że cierpiąca z jego powodu osoba nie jest w stanie w prawidłowy sposób wymawiać dźwięków. Do bełkotania zaliczane jest tak zwane reranie – te zaburzenie polega dokładnie na tym, że nie wymawia się w sposób prawidłowy spółgłoski „r”, zamiast niej najczęściej mówi się „l”. Ponadto odmianami bełkotania są również seplenienie oraz szeplenienie. Przyczyn tego zaburzenia mowy jest bardzo wiele. Można w tym miejscu wymienić cztery podstawowe takie przyczyny, a zatem – ubytki w uzębieniu, niedosłuch, uszkodzenia związane z układem nerwowym i nieprawidłowości w budowie krtani albo jamy ustnej. Bełkotanie jest traktowane niczym bardzo wstydliwy problem, jednakże pamiętać należy tym, iż poprzez odpowiednią terapię można je wyleczyć lub zminimalizować jego skutki. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, przede wszystkim u dzieci, należy możliwie jak najszybciej udać się do logopedy. Logopedia jest – mówiąc najogólniej – nauką dotyczącą odpowiedniego kształtowania mowy zarówno w tym okresie, kiedy się ona rozwija, jak i również w późniejszym (mówimy wówczas o logopedii ogólnej). W zakresie zainteresowań logopedii leży ponadto minimalizowanie oraz całkowite eliminowanie zaburzeń oraz wad występujących w mowie (wówczas mówimy o logopedii specjalnej). To jednakże nie wszystko – przy pracy z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń mowy niesamowicie ważne są kwestie psychologiczne. Pacjent musi zostać stosownie ukierunkowany pod katem psychicznym, ażeby mieć odpowiednie nastawienie do tematu. W przeciwnym wypadku może wady wymowy mogą w bardzo negatywny sposób wpływać na kształtowanie całej jego osobowości, a to z kolei odbije się echem na dalszym życiu. Na dzień dzisiejszy nie istnieje wśród specjalistów jednomyślność co do przedmiotu logopedycznych badań, z tego właśnie powodu mówi się o trzech koncepcjach, dzięki którym określa się zakres zainteresowań tej naukowej dyscypliny.

Choroby zakaźne

Kategorie: Choroby
Tagi: , , , , , , ,

Choroby zakaźne Choroby zakaźne to kolejna z podstawowych w naszym kraju specjalności medycznych. Choroby te określane są również bardzo często mianem chorób infekcyjnych. Etiologicznych czynników mających bezpośredni wpływ na występowanie tych chorób jest bardzo wiele. Można w tym miejscu wymienić między innymi bakterie, wirusy oraz grzyby. Jednakże nie wszystkie one odznaczają się właściwościami polegającymi na wywoływaniu określonych chorób. W większości przypadków choroby zakaźne mają to do siebie, iż bez większych problemów przenoszą się z jednych organizmów na inne – mówimy wówczas o nich w kategoriach schorzeń zaraźliwych. Objawiać się one mogą w bardzo rozmaity sposób, w związku z czym w celu ich zdiagnozowania – jeśli zachodzi podejrzenie ich wystąpienia – występuje konieczność przeprowadzenia całego szeregu odpowiednich badań. Stosowane są także również różne metody leczenia takich chorób. Ponadto w tym przypadku – jak i przy innych zresztą chorobach – niesamowicie ogromną rolę odgrywa profilaktyka. W naszym kraju w obrębie podstawowych specjalności lekarskich wyodrębnić można bardzo wiele dziedzin. Jedną z nich jest genetyka kliniczna. W obrębie jej zainteresowań leżą takie zagadnienia jak wrodzone wady rozwojowe, diagnozowanie prenatalne oraz chorób wrodzonych, a także poradnictwo. Przyczyna powstawania tego rodzaju schorzeń są przede wszystkim zaburzenia genetycznego materiału u rodziców oraz dzieci. Zajmujący się tą specjalnością lekarz ma za zadanie ustalenie kilku rzeczy. A zatem w pierwszej kolejności musi on stwierdzić czy określona choroba jest chorobą dziedziczną, a jeżeli tak – to na czym dokładnie ten mechanizm w tym konkretnym przypadku polega. Ponadto przy zastosowaniu matematycznych metod konieczne jest określenie, jak duże jest prawdopodobieństwo, że potomstwo zapadnie na taką chorobę. Przy tej okazji zidentyfikować trzeba tych członków rodziny, u których takowe ryzyko jest największe. Wtedy stosuje się odpowiednie leczenie i podjąć działania o charakterze profilaktycznym.

Neurologia

Kategorie: Lekarze
Tagi: , , , , , ,

Neurologia Neurologia to kolejna przedstawicielka podstawowych w naszym kraju specjalności medycznych. W obszarze jej zainteresowań leżą wszelakie schorzenia, z jakimi ma się do czynienia w przypadku zarówno obwodowego, jak i centralnego układu nerwowego. Jest to dziedzina powiązana przede wszystkim z psychiatrią – są one względem siebie pokrewne. Lista neurologicznych chorób, jakie występują najczęściej, jest bardzo długa. Można w tym miejscu wymienić między innymi takie schorzenia jak – choroby rdzenia kręgowego, urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe, zespoły otępienie, choroby o podłożu genetycznym, choroby naczyniowe, zaburzenia ruchowe i mnóstwo innych. W obrębie każdej spośród tych nazw wyróżnia się wiele konkretnych już schorzeń, jak dla przykładu choroba Parkinsona, padaczka, zapalenie mózgu czy też wodogłowie. Na neurologiczne badanie składa się wiele czynności, takich jak dla przykładu badanie kończyn dolnych, chodu, dna oka, czucia powierzchniowego, głowy, ogólne oględziny i wiele innych. Patomorfologia to następna spośród rozlicznych w naszym kraju podstawowych specjalności medycznych. W obrębie zainteresowań tej dziedziny medycznej leży rozpoznawanie, kwalifikowanie oraz prognozowanie określonych chorób na podstawie zmian o charakterze morfologicznym, jakie zachodzą w narządach organizmu oraz w jego tkankach. Swoje korzenie patomorfologia posiada w patologicznej anatomii. Na dzień dzisiejszy status patomorfologii jest taki, iż jest ona traktowana jako część ogólnej nauki o chorobach – czyli patologii. Znajduje tutaj zastosowanie bardzo wiele rozmaitych metod, jak między innymi telemedycyna, sekcja zwłok, biologia molekularna, mikroskopia wirtualna i mnóstwo pozostałych. Patomorfologia jest bardzo przydatna w bardzo wielu przypadkach – należy w tym miejscu wspomnieć chociażby o niebagatelnej jej roli przy okazji diagnozowania chorób nowotworowych. Bardzo często patomorfologia jest mylona z medycyną sądową, tymczasem są to dwie odrębne dyscypliny mające co innego na celu. Psychiatria jest również w naszym kraju zaliczana do podstawowych specjalności lekarskich. W obrębie jej zainteresowań leża wszelakiego rodzaju zaburzenia psychiczne, co obejmuje zarówno zapobieganie im, jak i ich diagnozowanie oraz leczenie. Badanie są bardzo szerokie aspekty powstawania tego rodzaju schorzeń – brane są w tym miejscu pod uwagę niesamowicie zróżnicowane czynniki. W psychiatrii znajduje zastosowanie szereg rozmaitych sposobów diagnozowania chorób, jednakże pamiętać należy o tym, iż naukowe środowisko opracowało oficjalnie funkcjonujące diagnostyczne kryteria. W zakresie psychiatrycznego leczenia mowa jest o kuracjach farmakologicznych, rzadziej stosuje się inne metody, takie jak chociażby budzącą sporo kontrowersji terapię wstrząsową. Stosuje się również i psychoterapię. Oczywiście, dobór odpowiedniego leczenia jest uzależniony od rodzaju schorzenia i tym podobne. W jednych sytuacjach wystarczą wizyty u specjalisty, w innych natomiast zachodzi potrzeba leczenia w szpitalu.