Wpisy oznaczone tagiem dzieciństwo

Normy rozwoju ruchowego

Kategorie: Lekarze
Tagi: , , , , , , ,

Normy rozwoju ruchowego Rozwój ruchowy posiada swoje pewne, ustalone przez badaczy normy. Na ich podstawie można dokonywać porównań.Prawidłowy rozwój ruchowy przebiega już od wczesnego dzieciństwa w możliwy do przewidzenia sposób. Dzięki temu można z łatwością ustalić normy oparte na rozwoju przeciętnego dziecka i wyróżnić formy aktywności ruchowej, charakterystyczne dla danego wieku. Normy te dotyczą różnych rodzajów czynności tak zwanych dowolnych, do których należą między innymi stanie, siedzenie, chwytanie, sięganie. Obserwowanie dziecka w sytuacjach, w których wykonuje te czynności pozwala na wyciągnięcie wniosków, co do stopnia jego rozwoju. Czynności te służą ocenie rozwoju, także umysłowego aż do momentu, kiedy już można rozpocząć stosowanie różnych testów na inteligencję wymagających zdolności werbalnych, to jest słownych. Do tego momentu można się posługiwać tylko i wyłącznie obserwacją. W tempie rozwoju motorycznego zachodzą pewne istotne różnice. Rozwój tego typu różni się u poszczególnych osób. Wynika to z faktu istnienia różnego rodzaju czynników przyspieszających oraz opóźniających tempo rozwoju motorycznego. Rozwój ruchowy przebiega według pewnych praw i zależy od kilku czynników. Jego celem jest zwiększenie sprawności.Rozwój ruchowy zależny jest od wielu czynników. Między innymi od dojrzewania części układu nerwowego i mięśni. Aktywność, z jaka mamy do czynienia zaraz po urodzeniu, stopniowo przeobraża się w bardzo proste zestawy ruchów. To one właśnie stają się podłożem dla prawidłowego rozwoju sprawności. Układ mięśniowy dziecka musi dojrzeć, gdyż dopiero wówczas możliwa będzie większa koordynacja bardziej skomplikowanych czynności ruchowych. Kierunek rozwoju ruchowego określany jest dwoma prawami. Pierwszym z nich jest tak zwane prawo następstwa cefalokaudalnego. Oznacza ono, że rozwój przebiega od głowy do stóp, wzdłuż ciała. Jednym słowem, ciało rozwija się na początku w okolicach głowy, potem w okolicy tułowia, a na końcu w obrębie kończyn dolnych. Drugie prawo nazywane jest prawem następstwa proksymodyskalnego i głosi, że rozwój powinien przebiegać od bliższego do dalszego, czyli od części ciała umieszczonych w okolicy kręgosłupa, a więc tak zwanej osi centralnej w kierunku części zewnętrznych ciała.