Archiwum kategorii Chińska medycyna

Meridiany

Kategorie: Chińska medycyna
Tagi: , , , , , , ,

Meridiany 2Przez nasz organizm cały czas przepływa energia. Energia jest paliwem życia, tak jak pokarm paliwem dla organizmu. Jeśli dopływ energii do jakiejś części ciała jest niedostateczny zaczynamy chorować. Choroba zaś powoduje następne zablokowanie energii, układ immunologiczny staje się coraz słabszy, co doprowadza do lawiny objawów chorobowych. Wszystko zaczyna się od złego przepływu energii. Według medycyny chińskiej cała energia życiowa składa się z trzech energii: wrodzonej – odziedziczonej po przodkach, energii z pożywienia oraz energii kosmicznej – uzyskiwanej z atmosfery. Cała ta energia przepływa w ciele człowieka przez system meridianów i połączeń obocznych, w rytmie 24-godzinnym i jest odpowiedzialna za całą prace organizmu. Przebieg meridian w lewej i prawej części ciała jest taki sam – jak w lustrzanym odbiciu. Meridiany są podzielone na 2 grupy. Pierwsza grupa to dwanaście regularnych meridianów reki i nogi. Poszczególnym meridianom podporządkowane są określone narządy i należą do meridianów typu Yin i Yang. Druga grupa to osiem specjalnych meridianów, które są bezpośrednio związane z określonymi organami. Dwa z nich maja podstawowe znaczenie i kontrolują pozostałych dwanaście. Razem z dwunastoma regularnymi meridianami tworzą czternaście klasycznych meridianów medycyny chińskiej. Jest to zasada mówiąca o przemieszczaniu się energii. Pięć żywiołów to: żywioł drzewa, ognia, ziemi, metalu i wody. W okresie całego roku kalendarzowego: od wiosny, poprzez lato, późne lato, jesień i zimę, każdy z żywiołów osiąga największą energię, czyli najwyższy punkt aktywności. Przy czym każdy z żywiołów oddziałuje na inne – hamująco i rozpraszająco – powodując, że ilość całej energii się nie zmienia – pozostaje taka sama. Jeśli np. zima jest zbyt krótka i ciepła – to znaczy, że równowaga została zachwiana i będzie to miało wpływ na nasze zdrowie. Ale możemy to regulować za pomocą, odpowiednio dobierając składniki posiłków. Każdemu narządowi: sercu, śledzionie, płucu, nerce i wątrobie), podporządkowany jest tak zwany ‘pusty narząd’: jelito cienkie, żołądek, jelito grube, pęcherz moczowy, pęcherzyk żółciowy). Odpowiadające pary meridianów wpływają na siebie wzajemnie według zasady tworzenie i niszczenie. Dlatego w medycynie chińskiej lecząc dany narząd nigdy nie jest on rozpatrywany oddzielnie, lecz w połączeniu z innymi narządami i częściami ciała – łączą się one przez meridiany i system przepływu energii zgodnie z regułą pięciu żywiołów. Narządy i puste narządy są połączone w pary. Każda para należy do jednego z pięciu żywiołów, a przebieg energii narządu jest zgodny z pora roku. Wzmacnianie i hamowanie energii utrzymuje jej obieg w równowadze.

Masaż chiński

Kategorie: Chińska medycyna, Pielęgnacja
Tagi: , , , , , , ,

Masaż chiński Cały czas przez nasz organizm przepływa energia Yin i Yang. Każde zachwianie równowagi energetycznej ma swoje odbicie w naszym organizmie. A równowaga zależy nie tylko od nas, ale od tego, co nas otacza. Dlatego największą wartością dla medycyny chińskiej jest uważność na to, co dzieje się z nami i na otaczający nas świat – i profilaktyka zdrowia: rozważne odżywianie, harmonia uczuć, czyste środowisko naturalne. Tak skomplikowana równowagę trudno utrzymać, stąd pojawiają się schorzenia. Jedną z terapii w medycynie chińskiej jest akupunktura, lecz, sami akupunkturzyści cenią nad nią prewencyjny, codzienny masaż. Akupunktura ma wpływ na ogólny stan chorego – dzięki manipulacji igłami można stymulować przepływ energii, co pomaga w chorobie. Inną terapią jest akupresura, która pomaga przezwyciężać choroby dzięki przywracaniu równowagi przepływu energii i zapobiega pogorszeniu stanu zdrowia. Natomiast najbardziej ceniony jest chiński masaż wykonywany codziennie. Jest on doskonałą tarczą ochronną zapobiegającą chorobom i obciążeniom dnia codziennego. Masaż jest bardziej całościowy niż akupunktura czy akupresura, których celem jest pojedyncze schorzenie. Masaż chiński wzmacnia i ciało i ducha, pobudzając klasyczne meridiany i ważne punkty systemu pozameridianowego, ożywia organizm, działo zapobiegawczo i lecząco. Sen przychodzi o zmroku, bo taki jest naturalny rytm biologiczny człowieka. Po zapadnięciu zmierzchu szyszynka wytwarza hormon, który sprawia, że organizm domaga się odpoczynku – melatoninę. To między innymi przez nią nawet po przespanej nocy można odczuwać senność w pochmurne dni. Osoby, które muszą być aktywne w nocy, a odpoczywa mogą w dzień z czasem odczują coraz większe zmęczenie i poirytowanie. Organizm zaczyna być senny między godziną 22 a 23, jednak największa senność ogarnia nas między 1 a 3. Jest to między innymi wynikiem obniżonej temperatury ciała oraz ciśnienia krwi. Obydwa ponownie zaczną rosnąć około godziny 6. To, ile potrzeba snu, jest sprawą indywidualną organizmu. Uzależniona jest od uwarunkowań genetycznych, wieku, pory roku, stylu życia. Na ilość potrzebnego snu ma wpływ nawet wykonywana praca – dłużej i lepiej śpi się, gdy jest ona mniej stresująca, aczkolwiek trudno jest znaleźć mało stresującą pracę, dlatego pamiętajmy o tym by odpowiednio się zrelaksować przed snem.

Medycyna Chińska

Kategorie: Chińska medycyna
Tagi: , , , , , , ,

Medycyna Chińska Chińczycy od zawsze traktowali człowieka całościowo – obecnie mamy idealny termin określający takie postrzeganie – postrzegali człowieka holistycznie. Nerka to nie kawałek organizmu, narząd, spełniający określone funkcje w organizmie. Według medycyny chińskiej wszystkie narządy człowieka są tak ze sobą powiązane i tak wzajemnie na siebie oddziaływają, że jeśli choruje jeden narząd to znaczy, że z całym organizmem dzieje się coś złego, zaś choroba nerek jest tylko tego ‘odbiciem’, czyli skutkiem. Medycyna chińska nie leczy narządu, ale cały organizm człowieka. W medycynie chińskiej nie ma pigułki, którą się połknie i człowiek ozdrowieje. Sytuacja, kiedy chory przychodzi do lekarza i chce być wyleczony także nie istnieje. Chińczycy zdają sobie sprawę, że odpowiedzialność za swoje zdrowie ponoszą sami. A jeśli chorują – to lekarz nie jest kimś, kto da im receptę, ale jest przewodnikiem, który wskaże drogę do wyzdrowienia i życia w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Zaś do pacjenta należy decyzja, czy chcą nią pójść i wyzdrowieć czy chorować. W medycynie chińskiej zdrowie zależy od wielu czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Zewnętrzne to otoczenie, w którym żyjemy, a które ma ogromny wpływ na organizm, – czego medycyna zachodnia, nie bierze prawie w ogóle pod uwagę przy leczeniu pacjentów. Sen jest potrzebny, by regenerować siły. To wtedy odnawiają się komórki, system kontrolujący przemianę materii, do mięśni napływa więcej krwi. Zwiększa się produkcja białek i hormonu wzrostu. Dlatego sen jest tak ważny dla dzieci i dorastającej młodzieży. Jednocześnie spada poziom hormonu stresu. Sen działa odprężająco. Oddech staje się wolniejszy i bardziej równomierny. Dzięki temu, że śpimy, rano wstajemy wypoczęci, możemy prawidłowo funkcjonować przez wiele godzin. Istotne jest to, że podczas snu łatwo zapamiętujemy to czego się nauczyliśmy w minionym dniu. Dzieje się tak dlatego, że podczas jednej z faz snu, zwanej fazą szybkich ruchów gałek ocznych – w skrócie REM ( z ang. rapid eye movements) – mimo tego, że ciało śpi to mózg pracuje bardzo intensywnie odtwarzając ostatnie zdarzenia. Podczas snu mogą ujawnić się pierwsze oznaki niektórych chorób, ponieważ sen jest nie tylko odpowiedzią organizmu na zmęczenie, ale również wskaźnikiem zdrowia. Dlatego też pamiętajmy o tym by sypiać odpowiednio długo.

Yin i Yang

Kategorie: Chińska medycyna
Tagi: , , , , , , , ,

Yin i Yang To, że człowiek powinien zachowywać równowagę wewnętrzną, a jego siły, energia jest osłabiana przez gwałtowne emocje czy złą dietę od dawna jest podstawowa wiedzą medycyny chińskiej. Podstawą tej wiedzy jest starożytna teoria Yin i Yang. Według starochińskiej wiedzy, wszystkie rzeczy i zjawiska świata są uporządkowane. W starożytności Ying oznaczało światło, Yin – cień. Następnie Yang pojawiło się w znaczeniu męskim – aktywnym, zaś Yin- żeńskim, pasywnym. Ziemię identyfikowano, jako Yin, na dole, zaś niebo z Yang – na górze. W ten sposób Yin i Yang stały się określeniem przeciwieństw – w człowieku, naturze, kosmosie. Według medycyny chińskiej budowa człowieka i procesy życiowe przebiegają według zasady Yin i Yang. Aktywność życiowa człowieka, górna połowa ciała, ramiona, to Yang, zaś sen, dolna połowa ciała, nogi – to Yin. Serce, osierdzie, płuca, wątroba, śledziona, nerki – otrzymują energię, – więc są Yin. Krew, oraz inne płyny ciała oraz jego wnętrze to także Yin. Zaś Yang to energia. Yang to powierzchnia ciała. Ale… Yin i Yang to nie stałe wielkości, ponieważ energia Yang jest cały czas w ruchu i wnika w części Yin – te dwie przeciwstawności ciągle się przenikają, tak, że Yin ma zawsze jakąś część Yang i na odwrót. Np. wątroba należy do Yin, ale jej powierzchnia do Yang. Yin i Yang nie są wielkościami statycznymi – znajdują się w płynnej, ruchomej równowadze. Jeśli ta równowaga jest zachowana – człowiek jest zdrowy. W medycynie chińskiej lekarz przy posługuje się własnymi organami zmysłu oraz z pacjentem. W chińskiej medycynie diagnoza jest czteroetapowa, oparta na zasadzie Yin i Yang oraz zasadzie pięciu żywiołów. Lekarz ocenia stan języka chorego – stan nalotu, siłę i intonację głosu, woń potu, kolor twarzy, odcień ust, wygląd oczu. Następnie rozmawia z chorym o jego nałogach, rodzinie, przeszłości, otoczeniu. Później bada puls, przykładając swoje środkowe palce w określonym miejscu przedramienia. Zmieniając siłę nacisku swoich palców ocenia puls na trzech poziomach: powierzchownym, pośrednim i głębokim. Później porównuje z pulsem na drugiej ręce. Następnie lekarz obmacuje ciało, zwracając uwagę na temperaturę ciała. W medycynie chińskiej podwyższona temperatura jest objawem składającym się z tzw. ‘pustki’ i gorąca’, natomiast zimny pot oznacza ‘pustkę’ i ‘zimno’. Zbyt gorące ręce i stopy to niedobór Yin, zimne – niedobór Yang. Nie szuka choroby w zachodnim zrozumieniu tego słowa, – aby ją zwalczyć. Szuka przyczyn choroby lub miejsca i rozmiaru nierównowagi energetycznej, która jest przyczyną choroby. Tak patrząc na chorobę – jest ona tylko objawem. Z punktu widzenia medycyny chińskiej – u dwóch pacjentów, mających takie same objawy, leczenie może być zupełnie różne, ponieważ przyczyny tych objawów także są inne.

« poprzednie